לא תהיה פגיעה במענקי ההשתלמות עקב השביתה!

לעמיתי הקרנות היוצאים לשנת השתלמות בתשפ״ג, לא תהיה פגיעה במענקי ההשתלמות, עקב קיזוז ימי שביתה.