שירות דיגיטלי חדש למשתלמי תשפ”ג

בימים אלה עלה לאוויר שירות דיגיטלי חדש, המאפשר למשתלמים החל משנת תשפ”ג להגיש קבלות לצורך קבלת החזר שכר לימוד ודמי ביטוח לאומי בצורה נוחה. משתלמים משנים קודמות ימשיכו להשתמש בטופס הדיגיטלי.