אתם כאן:

המדריך למשתלם

המדריך למשתלם, המתפרסם בכל שנת לימודים על ידי קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה, הינו חוברת הדרכה והוא כולל בתוכו את פירוט זכויותיך וחובותיך בשנת ההשתלמות, הסברים על תהליכים שיש לבצע בשנת ההשתלמות, רשימה מרוכזת של מוסדות לימוד ועוד.

ניתן להוריד את המדריכים בקישורים הבאים:

המדריך למשתלם תשפ”ה

המדריך למשתלם תשפ”ד

המדריך למשתלם תשפ”ג

המדריך למשתלם תשפ”ב

המדריך למשתלם תשפ”א

המדריך למשתלם תש”פ

המדריך למשתלם תשע”ט