אפשר להגיש אישורי סיום לימודים לתשפ”ג

להגשת אישורי סיום לימודים לכל שנות ההשתלמות לצורך קבלת אישור לשנת ותק יש ללחוץ כאן.