אפשר להגיש בקשה לאישור/ לשינוי תוכנית לימודים לתשפ”ד

מהיום ניתן להגיש בקשה לאישור תוכנית הלימודים לתשפ”ד באמצעות שירות דיגיטלי.

קישור להגשת הבקשה.

אנחנו מאחלים לכם שנת השתלמות מוצלחת.