אתם כאן:

טבלת שנים עבריות

הטבלה מציגה את רשימת כל השנים העבריות (החל משנת תשס”א ועד לשנת הלימודים הנוכחית) ואת החודש והשנה הלועזיים בהם שנת הלימודים מתחילה ומסתיימת.

שנה עברית
מתחילה
מסתיימת
תשפ”ג
9/22
8/23
תשפ”ב
9/21
8/22
תשפ”א
9/20
8/21
תש”פ
9/19
8/20
תשע”ט
9/18
8/19
תשע”ח
9/17
8/18
תשע”ז
9/16
8/17
תשע”ו
9/15
8/16
תשע”ה
9/14
8/15
תשע”ד
9/13
8/14
תשע”ג
9/12
8/13
תשע”ב
9/11
8/12
תשע”א
9/10
8/11
תש”ע
9/09
8/10
תשס”ט
9/08
8/09
תשס”ח
9/07
8/08
תשס”ז
9/06
8/07
תשס”ו
9/05
8/06
תשס”ה
9/04
8/05
תשס”ד
9/03
8/04
תשס”ג
9/02
8/03
תשס”ב
9/01
8/02
תשס”א
9/00
8/01