יועצות לאישור תכנית לימודים

אזור היעוץ

שם היועצת

מקום מתן הייעוץ

כתובת וטלפון

מועדי הייעוץ 
לקראת הלימודים

הערות

אזור הייעוץ

ארצי

שם היועצת

רונית עקירב

מקום מתן הייעוץ

קרנות השתלמות לעובדי הוראה

כתובת וטלפון

שד‘ שאול המלך 8, קומה 10 תל אביב

טל‘: 03-6938364

מועדי הייעוץ לקראת הלימודים

בתיאום טלפוני מראש

הערות

מאשרת ת“ל כולל לימודים בחו“ל ותכניות חריגות

אזור הייעוץ

תל אביב ואיזור המרכז

שם היועצת

יועצות במשרדי קרנות ההשתלמות

מקום מתן הייעוץ

קרנות השתלמות לעובדי הוראה

כתובת וטלפון

שד‘ שאול המלך 8, קומה 10 תל אביב

טל‘: 03-6938364

מועדי הייעוץ לקראת הלימודים

ימים א‘ – ה‘, בשבוע במשך כל שנת הלימודים

בין השעות 15:00 – 08:30

אזור הייעוץ

ירושלים והאזור

שם היועצת

דורית לב-אור

מקום מתן הייעוץ

סניף הסתדרות המורים, ירושלים

כתובת וטלפון

רח‘ מרדכי נרקיס 11, ירושלים

טל‘: 02-6236066

מועדי הייעוץ לקראת הלימודים

מיולי עד מחצית אוגוסט: 
ב‘,ג‘,ד‘ 10:00-14:00

מספטמבר עד סוף נובמבר:
ג‘ 10:00-14:00

הערות

הגעה בתיאום טלפוני מראש בלבד

אזור הייעוץ

חיפה והאיזור

שם היועצת

יוכי פרוכטר

מקום מתן הייעוץ

בית המורה, חיפה

כתובת וטלפון

רח‘ ארלוזרוב 92, חיפה

טל‘: 04-8660168

מועדי הייעוץ לקראת הלימודים

מיולי עד סוף נובמבר:
ב‘-ה‘ 09:00-13:30

הערות

הגעה בתיאום טלפוני מראש בלבד

אזור הייעוץ

באר שבע והאיזור

שם היועצת

חמדה הורביץ

מקום מתן הייעוץ

סניף הסתדרות המורים, באר שבע

כתובת וטלפון

רח‘ הרצל 97, באר שבע

טל‘: 08-6278251

מועדי הייעוץ לקראת הלימודים

מיולי עד סוף אוגוסט:
א‘-ד‘ 08:00-12:00

מספטמבר עד סוף נובמבר:
א‘, ג‘ 08:00 – 12:00

הערות

בחודשים יולי ואוגוסט יתכנו שינויים.
נא להתעדכן בסניף.

הגעה בתיאום טלפוני מראש בלבד.

הערה: היועצות האזוריות מאשרות תכניות רגילות בלבד. לאישור לימודים בחו”ל ו/או תכניות חריגות, יש לפנות ליועצת השתלמויות ארצית.