אתם כאן:
הגשת אישורי סיום לימודים, צפייה והורדת אישורי וותק

הגשת אישורי סיום לימודים, צפיה והורדה של אישורי וותק

החל מתשפ”א, הגשת אישורי סיום לימודים וקבלת אישור ותק תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי, אשר מאפשר להגיש את אישורי סיום הלימודים, לעקוב אחר מצב האישורים מכל המוסדות בהם למדת ואחר סטטוס אישור הוותק. כמו כן השירות מאפשר להתכתב עם הקרנות.

הגשת אישורי סיום לימודים (לפני תש”פ) תבוצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי ל”הגשת אישורי סיום לימודים” בו יש לבחור את נושא הפניה: “אישורי סיום לימודים/אישורי וותק” ולבחור את שנת ההשתלמות בגינה מוגשים האישורים.

את כל אישורי הוותק ניתן לקבל באופן דיגיטלי באזור האישי.

אישורי וותק לשנות ההשתלמות תשפ”א ואילך ניתן לצפות ולהוריד בשירות הדיגיטלי.

דגשים לקבלת השירותים

למידע נוסף