אתם כאן:
הגשת אישורי סיום לימודים וקבלת אישור וותק

הגשת אישורי סיום לימודים וקבלת אישור וותק

החל מתשפ”א, הגשת אישורי סיום לימודים וקבלת אישור ותק תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי, אשר מאפשר להגיש את אישורי סיום הלימודים, לעקוב אחר מצב האישורים מכל המוסדות בהם למדת ואחר סטטוס אישור הוותק. כמו כן השירות מאפשר להתכתב עם הקרנות.

הגשת אישורי סיום לימודים (לפני תש”פ) תבוצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי ל”הגשת אישורי סיום לימודים” בו יש לבחור את נושא הפניה: “אישורי סיום לימודים/אישורי וותק” ולבחור את שנת ההשתלמות בגינה מוגשים האישורים.

את אישורי הוותק ניתן לקבל באופן דיגיטלי באיזור האישי.

דגשים לקבלת השירותים

למידע נוסף