אתם כאן:
כניסה לאיזור האישי

כניסה לאיזור האישי

כניסה לאיזור האישי לקבלת שירותי מידע על נתוניך בקרנות, לרבות הפקדות, משיכות יתרות וכדומה, וכן צפיה והורדה של אישור תוכנית הלימודים, טופס המענק, אישור וותק ועוד.

כדי להיכנס לאיזור האישי יש להשתמש בקוד משתמש וסיסמה. אם עדיין אין לך קוד משתמש וסיסמה עליך להצטרף לשירות תחילה.

לקוחות הבנק הבינלאומי יכולים לקבל את המידע דרך אתר הבנק ללא צורך ברישום לאיזור האישי !!!

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף