אתם כאן:
כניסה לאזור האישי

כניסה לאזור האישי

כניסה לאזור האישי לקבלת שירותי מידע על נתוניך בקרנות, לרבות הפקדות, משיכות יתרות וכדומה, וכן צפיה והורדה של אישור תוכנית הלימודים, טופס המענק, אישור וותק ועוד.

כדי להיכנס לאזור האישי יש להשתמש בקוד משתמש וסיסמה. אם עדיין אין לך קוד משתמש וסיסמה עליך להצטרף לשירות תחילה.

לקוחות הבנק הבינלאומי יכולים לקבל את המידע דרך אתר הבנק ללא צורך ברישום לאזור האישי !!!

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף