אתם כאן:

מפקחי התפתחות מקצועית במחוזות - פרטי התקשרות

מנהלת אגף א‘

פיתוח מקצועי של עו“ה

עינת רום

מחוז תל אביב

המפקחת: ד”ר שירלי עצמון, משרד החינוך

רח‘ השלושה 2, ת“א.

מחוז ירושלים ומנח“י

המפקחת: לימור שנטמן, משרד החינוך

רח‘ כנפי נשרים 22, ירושלים.

מחוז המרכז

המפקחת: ריבי גבע, משרד החינוך

רח‘ השלושה 2, ת“א.

מחוז הצפון

המפקחת: סיגלית גדולטר, משרד החינוך

בנין הממשלה, נצרת עילית

מחוז הדרום

המפקחת: ד”ר איריס ביטון, משרד החינוך

רח‘ תקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע

מחוז חיפה

המפקחת: זיוה רון, משרד החינוך

פל ים 15א‘, קרית הממשלה, חיפה.

חינוך התיישבותי

המפקחת: לידיה פרנק, משרד החינוך

רח‘ השלושה 2, ת“א.

מחוז חרדי

המפקחת: נעמי נחמה שי, משרד החינוך

רח‘ כנפי נשרים 22, ירושלים.

הערה: ניתן לפתוח פניה מקוונת למפקחת על הפיתוח המקצועי באמצעות פורטל עובדי הוראה.