Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:
סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה

קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה הכינה עבורך סרטונים, המציגים באופן אינטואיטבי ופשוט מידע על מגוון נושאים, כדי לאפשר לך לנצל את זכויותיך .

צעד אחר צעד לדעת לקראת היציאה לשנת השתלמות 

הסרטון מציג את כל מה שחשוב לדעת לקראת היציאה לשנת ההשתלמות: מה צריך לעשות ? מתי ? איך ?

נגן וידאו

עקרונות לבניית תוכנית הלימודים בשנת ההשתלמות

מהן שעות חובה ושעות השלמה ? מה והיכן ניתן ללמוד ?  מה עלי לעשות כדי ששנת ההשתלמות תוכר כשנת וותק ? …

 ותשובות לעוד שאלות רבות תמצאו בסרטון.נגן וידאו

איך להגיש בקשה לאישור ולשינוי תכנית לימודים ?

הסרטון מדריך ומסביר איך להגיש בקשה לאישור ולשינוי בתוכנית הלימודים.

 

נגן וידאו

אישורי סיום לימודים ואישור לשנת וותק בהוראה

סיימתם את הלימודים בשנת ההשתלמות, ואתם רוצים לקבל אישור זכאות לוותק?

האם אתם זכאים לאישור ותק לאחר שנת השתלמות?

איך מגישים אישורי סיום לימודים?

איפה אפשר לצפות באישור ותק?

על כל אלה והרבה יותר בסרטון .

נגן וידאו