שלבים בתהליך היציאה לשנת השתלמות

תהליך היציאה לשנת השתלמות הוא תהליך מובנה, המתבצע בשלבים ובלוחות זמנים מוגדרים.

החל משנת תשפ”א התהליך בינך לבין הקרנות מתנהל כתהליך דיגיטלי מקצה לקצה, באמצעות שירותים העומדים לשימושך במועדים הרלוונטיים, ומנחים אותך צעד אחר צעד בביצוע התהליך.

שלב

מה צריך לעשות?

עד מתי?

בדיקת זכאות

מה צריך לעשות?

לבדוק זכאות ליציאה לשנת השתלמות.

בדיקת זכאות לשנת השתלמות שעדיין לא החלה תבוצע באמצעות שירות דיגיטלי, המאפשר לקבל תשובה מיידית לגבי זכאותך ליציאה לשנת השתלמות בשנה”ל הקרובה.

במקרים אחרים ניתן לפנות באמצעות טופס דיגיטלי בו יש לבחור ב”משתלם/ מועמד ליציאה לשנת השתלמות” ובנושא “אחר”.

30/6

קבלת אישור חל”ת מהמעסיק

מה צריך לעשות?

לפנות למעסיק ולבקש אישור חופשה ללא תשלום (חל”ת) לצורך שנת השתלמות.

יש להחתים את המעסיק על טופס אישור חל”ת המצורף כאן.

עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה יכולים להגיש בקשה מקוונת ליציאה לשנת שבתון בפורטל עובדי ההוראה.

האישור יוגש לקרנות באמצעות השירות הדיגיטלי.

עד מתי?

31/3

הודעה על יציאה לשנת השתלמות

מה צריך לעשות?

הגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות יכולה להתבצע על ידי עמיתים זכאים בלבד.

ההודעה תבוצע באמצעות שירות דיגיטלי בו עליך לבחור את תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאותך.

ביום העסקים שלאחר הגשת הבקשה יוצג בשירות חיווי כי הבקשה נקלטה.

עד מתי?

30/6

אימות נכונות פרטים אישיים

מה צריך לעשות?

השירות הדיגיטלי מציג את פרטיך האישיים. 

יש לוודא את נכונות הפרטים המוצגים!

עדכון הפרטים האישיים יבוצע באמצעות טופס דיגיטלי בו יש לבחור את השינויים הנדרשים:

 • “שינויים במעמד ודרגה”
 • “בקשה לשינוי שיעור ההשתלמות”
 • “אחר” – עבור בקשה לשינוי של כל פרט אחר

ולצרף צילום ת.ז. אסמכתאות בהתאם.

  

השלמת תהליך הבקשה ליציאה לשנת השתלמות                     

מה צריך לעשות?

השירות הדיגיטלי ינחה בהמשך התהליך, כולל:

1. חתימה על טופס התחייבות

עליך לסמן את כל ההצהרות בטופס, לחתום ולאשר משלוח לקרנות.

2. מילוי פרטי החיסכון הפנסיוני

מילוי הפרטים יידרש רק אם נדרש להמציא את פרטי החסכון הפנסיוני. יש לבחור או לרשום את את פרטי החיסכון הפנסיוני עפ”י הפרשות מעסיקיכם, ערב היציאה לשנת ההשתלמות ולצרף דו”ח תקופתי אחרון – שנתי או רבעוני) של החסכון הפנסיוני.

לתשומת לב: אם הינך מועסק/ת אצל יותר ממעסיק אחד וחוסך/ת בהתאם ביותר מחסכון
פנסיוני אחד, יש לבצע שלב זה במערכת הדיגיטלית בגין כל חסכון פנסיוני בנפרד (לחזור
על ביצוע השלב שוב). 

3. מילוי פרטי חשבון הבנק

יש לצרף צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק (על שמך בלבד). עמיתים חברי קיבוץ: אם חשבון הבנק הוא חשבון הקיבוץ יש למלא “טופס הצהרה והתחייבות לשיפוי של חבר קיבוץ  ולהגיש גם אותו.
קישור להורדת הקובץ.

4. הגשת טפסים/מסמכים נוספים

בהתאם להנחיית השירות הדיגיטלי יוגשו מסמכים או טפסים נוספים כמו:

 • תלוש שכר אחרון.
 • טופס אישור העסקה רב שנתי חתום בחותמת ובחתימה של המעסיק (משלם המשכורת) כולל פרטי החותם.
  קישור להורדת הטופס.
  לחילופין – לצרף תלושי שכר מחודש אוגוסט של כל אחת משנות החסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות.
 • טופס תמריצים: יש להחתים את הממונה על דיור ותמריצים במחוז על הטופס.
  קישור להורדת הטופס.
  לרשימת הממונים על דיור ותמריצים יש ללחוץ כאן
 •  

שימו לב:

 • עמית המועסק על ידי מספר מעסיקים יגיש תלושי שכר ואישורי העסקה מכל אחד מהמעסיקים
 • אין חובה להגיש את כל המסמכים יחד. בכל עת (עד למועד האחרון שנקבע) ניתן להוסיף מסמכים ולצפות במסמכים שהוגשו קודם לכן.

עד מתי?

31/7

הגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים

מה צריך לעשות?

השירות הדיגיטלי להגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים, אשר ייפתח לדיווח במועד כפי שיתפרסם בחדשות ועדכונים בפורטל, יאפשר להזין את פרטי תוכנית הלימודים המבוקשת.

הנחיות ומידע מפורט על תכניות הלימודים ניתן למצוא בקישור.


ניתן להיעזר ביועצות המחוזיות, שפרטיהן נמצאים בקישור.  


במהלך בדיקת הבקשה, ייתכן שתקבלו הודעות בדואר האלקטרוני המבקשות להשלים מסמכים או פרטים.

ההשלמה תבוצע אף היא באמצעות השירות הדיגיטלי.

לאחר אישור התכנית תשלח אליך בדוא”ל התוכנית המאושרת.

עד מתי?

15/8

אישור הקרנות על מוכנות ליציאה לשנת השתלמות

מה צריך לעשות?

עם השלמת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים ולאחר אישור הקרנות תשלח אליכם הודעה על אישור זכאותכם ליציאה לשנת השתלמות.

פרטי האישור יוצגו גם בשירות הדיגיטלי.

  

את השלבים ניתן לראות גם בסרטון המסביר בצורה ויזואלית את שלבי תהליך היציאה לשנת ההשתלמות.

פרסומים על המועדים או שינויים במועדים המחייבים מתפרסמים בחדשות ועדכונים למשתלמים.