אתם כאן:
שנת השתלמות וחצי שנת השתלמות

שנת השתלמות וחצי שנת השתלמות

את שנת ההשתלמות ניתן לפצל לשני חצאי שבתון, אף לשנים לא עוקבות ולקבל מהקרן מחצית מהזכויות המקובלות במשך שנתיים, כאשר כל שנה תעמוד בפני עצמה מבחינת זכויות וחובות.

למשתלם בחצי שנת השתלמות, הממשיך את עבודתו באותו מקום עבודה (כמו לפני היציאה להשתלמות) הניכוי לקרן יימשך ויהיה למחזור חיסכון חדש או המשך במחזור חסכון קיים, שאינו מנוצל לשנת ההשתלמות.

מי שעובד במקום עבודה אחר בתחום ההוראה ומקבל משכורת עפ”י דירוג עובדי הוראה, נדרש לשלוח באמצעות טופס דיגיטלי תלוש שכר עדכני לקרנות ההשתלמות .

משתלם בחצי שנת השתלמות, הלומד לתואר במוסד אקדמי ישראלי, והיקף לימודיו מחייב תשלום שכר לימוד גבוה מזה המוחזר לו מקרנות ההשתלמות, יכול לפנות אל משרד החינוך בבקשה לקבלת השלמת שכר הלימוד. פרטים והסברים מלאים לגבי הזכאות והנהלים מפורסמים בחוזר מנכ”ל משרד החינוך.