אתם כאן:
הגשת תוכנית הלימודים וביצוע שינוים בתוכנית

הגשת תוכנית הלימודים וביצוע שינויים בתוכנית

תוכנית הלימודים תוגש באמצעות שירות דיגיטלי עד לתאריך 15/8 ותועבר לאישור יועצות הקרנות.

הדגשים להגשת התוכנית

  • עליך לבדוק אם היקף הלימודים בקורס/ים תואם את מספר השעות שרשמת בתכניתך. בסוף השנה יש להמציא אישור סיום לימודים בהם יצויין היקף שעות לימוד שלא יפחת מהמספר שרשמת בתכנית.
  • בבניית התוכנית ניתן לקחת בחשבון שהקרן מנהלת את החזרי שכר הלימודים באופן, המאפשר במקרים מסוימים להשתמש ביתרה לא מנוצלת של קורסים זולים לטובת קורסים יקרים יותר באותו סל. קישור למידע על מיקסום החזר שכר הלימוד.
  • באם הנך לומד/ת בהשתלמות שאינה לתואר וכדי למנוע אי הבנות, מומלץ לבקש ממוסד ההשתלמות להציג בפניך את אישור הקרנות על היקף השעות שאושרו למוסד בשנה”ל וזאת טרם הגשת הבקשה ו/או טרם הגעתך לייעוץ אצל אחת מיועצות הקרן.
  • אישור תוכנית הלימודים יועבר אליך באמצעות השירות הדיגיטלי וכן ישלח בדוא”ל.

 

שינויים בתוכנית הלימודים

במהלך שנת ההשתלמות ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים. ניתן להגיש בקשה עד לסוף חודש יוני (סמוך לסיום שנת ההשתלמות) או עד מועד מאוחר יותר, כפי שיתפרסם בחדשות ועדכונים בפורטל.

הגשת הבקשה תבוצע אף היא באמצעות השירותים הדיגיטליים.

לפני הגשת בקשה לשינוי תוכנית הלימודים, יש לקחת בחשבון כי כל תשלום או קנס על ביטול לימודים/הפחתת ש”ש הוא על חשבונך.

כמו כן עליך להסדיר את ביטול ההתחייבות הכספית לשכר לימוד במוסד ממנו מבקשים לעבור.

מידע מפורט על הגשת התוכנית ניתן למצוא בסרטון  “כל מה שאתם רוצים לדעת על תוכנית הלימודים“.

חשוב לדעת!