אתם כאן:
בדיקת זכאות ובקשת יציאה לשנת השתלמות

בדיקת זכאות ובקשת יציאה לשנת השתלמות

בדיקת זכאותך ליציאה לשנת השתלמות וכן הגשת הבקשה ליציאה לשנת השתלמות על כל שלביה, כולל צירוף מסמכים נדרשים, תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי.

השירות מאפשר:

  • לבדוק את זכאותך לצאת לשנת השתלמות
  • להודיע לקרן על רצונך לצאת לשנת השתלמות
  • לאחר קליטת ההודעה במאגרי הקרן – להגיש את כל המסמכים הנדרשים לצורך השלמת תהליך קבלת האישור מהקרן
  • לצפות בנתוניך האישיים הקשורים עם חישוב המענק החודשי בשנת ההשתלמות
  • לצפות בסטטוס אישור המסמכים ובקשת יציאתך לשנת השתלמות עד להשלמתה

האפשרות להגיש בקשה ליציאה לשנת השתלמות תשפ”ד דרך המערכת המקוונת נסגרה.
לבירור ניתן לפנות באמצעות טופס פנייה דיגיטלי, לבחור בנושא הפניה – “אחר בנושאים כספיים”,  ובשנת השתלמות – “תשפ”ד”.

האפשרות להגיש בקשה ליציאה לשנת השתלמות תשפ”ד דרך המערכת המקוונת – נסגרה.
לבירור בנושא ניתן לפנות בלחיצה כאן “צור קשר-משתלם/מועמד ליציאה לשנת השתלמות“.
בנושא הפניה יש לבחור “אחר בנושאים כספיים” וב-“שנת השתלמות” לבחור “תשפ”ד”.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף