אתם כאן:
בדיקת זכאות ובקשת יציאה לשנת השתלמות

בדיקת זכאות ובקשת יציאה לשנת השתלמות

בדיקת זכאותך ליציאה לשנת השתלמות וכן הגשת הבקשה ליציאה לשנת השתלמות על כל שלביה, כולל צירוף מסמכים נדרשים, תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי.

השירות מאפשר:

  • לבדוק את זכאותך לצאת לשנת השתלמות
  • להודיע לקרן על רצונך לצאת לשנת השתלמות
  • לאחר קליטת ההודעה במאגרי הקרן – להגיש את כל המסמכים הנדרשים לצורך השלמת תהליך קבלת האישור מהקרן
  • לצפות בנתוניך האישיים הקשורים עם חישוב המענק החודשי בשנת ההשתלמות
  • לצפות בסטטוס אישור המסמכים ובקשת יציאתך לשנת השתלמות עד להשלמתה


דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף