אתם כאן:
לוח הזמנים במהלך שנת ההשתלמות

לוח הזמנים במהלך שנת ההשתלמות

ריכזנו עבורך את כל הפעולות אותן ניתן לבצע במהלך שנת ההשתלמות. חלק מהפעולות חייבות להסתיים עד לתאריך המוצג בכל פעילות, המתייחס לשנת ההשתלמות.

פירסומים על מועדים או שינויים במועדים יוצגו בה בפורטל בחדשות ועדכונים.

 

הפעילות

מה צריך לעשות?

עד מתי?

בקשה לשינוי בתוכנית הלימודים

מה צריך לעשות?

במהלך שנת ההשתלמות ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית ויועצות הקרנות.

החל מתחילת דצמבר ועד סוף יוני (סמוך לסיום שנת ההשתלמות), ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים לאישור יועצת השתלמויות ארצית בלבד.

הגשת הבקשה תבוצע באמצעות השירות הדיגיטלי המיועד להגשת בקשות לאישור השינויים בתוכנית שאושרה.
רק שינוי מאושר וחתום מחייב את הקרנות.

לתשומת ליבך: לפני הגשת הבקשה לשינוי, יש לקחת בחשבון כי כל תשלום או קנס על ביטול לימודים/הפחתת ש”ש יהיה על חשבונך.

עד מתי?

30/6

(סמוך לסיום שנת ההשתלמות)

הודעה למעסיק על חזרה לעבודה

מה צריך לעשות?

עליך לשלוח למעסיק (משרד החינוך או מעסיק אחר) הודעה על חזרה לעבודה בשנת הלימודים הבאה.

למשרד החינוך ניתן לדווח על החזרה בפורטל עובדי ההוראה.

עד מתי?

31/3

החזר בגין נסיעות לזכאים לתמריצים

מה צריך לעשות?

הזכאים להחזר הוצאות נסיעה, במסגרת תמריצים, נדרשים למלא טופס דיווח על נסיעות להשתלמות.

את הבקשה להחזר נסיעות עליך להגיש בטופס דיגיטלי ולבחור בנושא הפניה: “החזר נסיעות לזכאים“.

עד מתי?

31/7

הודעה על שינוי פרטי חשבון בנק

מה צריך לעשות?

שינוי פרטי חשבון הבנק יבוצע דרך השירות הדיגיטלי להגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות. 

לבקשת השינוי יש לצרף צילום המחאה או אישור ניהול חשבון וצילום תעודת זהות.

לתשומת ליבך:  במידה ותוגש בקשה לביצוע שינוי לאחר שהחלה שנת ההשתלמות, ייתכן והמענק הבא הסמוך לאחר מועד הגשת בקשתך לשינוי עדיין יועבר אל חשבון הבנק הקודם.

  

שינוי שיעור השתלמות/ תקופת ההשתלמות

מה צריך לעשות?

בקשות לשינוי שיעור השתלמות במהלך שנת ההשתלמות עליך להגיש באמצעות טופס דיגיטלי ולבחור בנושא הפנייה: “בקשה לשינוי שיעור ההשתלמות“.

את הבקשה ניתן להגיש רק לאחר קבלת המענק הראשון.

לאחר שינוי שיעור השתלמות לא ניתן לבצע שינוי נוסף.

לתשומת לב: בשינוי בתקופת ההשתלמות (משנת השתלמות מלאה לחצי שנת השתלמות ולהיפך) יש לדאוג לשינוי תוכנית הלימודים בהתאם ולאישור חופשה ללא תשלום חדש.

עד מתי?

31/7

עדכון דרגה וגמולים

מה צריך לעשות?

לבדיקת הזכאות יש להמציא לקרנות ההשתלמות:
אישור מהמעסיק, המעיד על הגמול /הדרגה החדשה ותחולתה (תאריך התחולה צריך להיות קודם למועד תחילת שנת ההשתלמות – כלומר לפני ה-1.9 של שנת ההשתלמות)
תלוש משכורת מהמעסיק, המעיד על קבלת הפרשים בגין עדכון הגמול/ הדרגה בשכר, עם ניכוי לקרן ההשתלמות.

את המסמכים יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי ולבחור בנושא הפניה: “שינויים במעמד ודרגה“.

עד מתי?

31/7

החזר בגין קבלות תשלום שכר לימוד

מה צריך לעשות?

עליך להגיש את הקבלות בגין תשלום שכר לימוד לאורך שנת הלימודים ולא יאוחר מ 15/8 סמוך לסיום שנת הלימודים.

את הקבלות יש להגיש בשירות הדיגיטלי להגשת קבלות בגין שכר לימוד

לתשומת ליבך, יש לוודא ששם מוסד הלימודים המופיע ע”ג הקבלה יהיה זהה לשם מוסד הלימודים שאושר לך בתוכנית הלימודים.

עד מתי?

15/8

(סמוך לסיום שנת ההשתלמות)