אתם כאן:

קבלת החזרים

להלן מרוכזים כל השירותים באמצעותם ניתן להגיש בקשות לקבלת החזרים:

החזרי שכר לימוד

החל מתשפ”ג, הגשת קבלות בגין תשלום שכר לימוד תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי.

הגשת קבלות תשלום שכר לימוד משנים קודמות יתבוצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף

החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת תמריצים)

הגשת בקשה להחזר נסיעות על ידי משתלמים מאיזורי עדיפות לאומית, העומדים בתנאים, תבוצע על ידי מילוי טופס  דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף

החזרים מביטוח לאומי

החל מתשפ”ג, הגשת דרישות להחזר דמי ביטוח לאומי תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי.

הגשת אישורי תשלום דמי ביטוח לאומי משנים קודמות תתבצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף

החזר דמי לידה

בדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן ותביעה לתשלום דמי לידה תתבצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף