אתם כאן:

קבלת החזרים

להלן מרוכזים כל השירותים באמצעותם ניתן להגיש בקשות לקבלת החזרים:

החזרי שכר לימוד

הגשת בקשה להחזרי שכר לימוד תבוצע על ידי מילוי טופס  דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף

החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת תמריצים)

הגשת בקשה להחזר נסיעות על ידי משתלמים מאיזורי עדיפות לאומית, העומדים בתנאים, תבוצע על ידי מילוי טופס  דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף

החזרים מביטוח לאומי

הגשת בקשה להחזרים מביטוח לאומי עבור תשלום ביטוח לאומי או עבור מילואים תתבצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף

החזר דמי לידה

בדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן ותביעה לתשלום דמי לידה תתבצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות

למידע נוסף