אתם כאן:
לוח הזמנים בסיום שנת ההשתלמות

לוח הזמנים בסיום שנת ההשתלמות

ריכזנו עבורך את כל הפעולות אותן עליך לבצע לקראת סיום או לאחר סיום שנת ההשתלמות, לא יאוחר מהתאריכים המוצגים לכל פעילות.

פירסומים על מועדים או שינויים במועדים יוצגו בה בפורטל בחדשות ועדכונים.

הפעילות

מה צריך לעשות?

עד מתי?

החזר בגין קבלות תשלום שכר לימוד

מה צריך לעשות?

עליך להגיש את קבלות בגין תשלום שכר לימוד לא יאוחר מה-15/8 בסמוך לסיום שנת הלימודים.

את הקבלות עליך להעביר באמצעות טופס דיגיטלי, ולבחור בנושא הפניה: “החזר שכר לימוד לזכאים“.

15/8 

(בסמוך לתום שנת הלימודים)

אישורי סיום לימודים

מה צריך לעשות?

אישורים לסיום הלימודים – לימודי חובה ולימודי השלמה, אשר התקבלו ממוסדות הלימוד יוגשו באמצעות שירות דיגיטלי.

שימו לב:  חלק מהאישורים נשלחים על ידי המוסדות ישירות לקרנות. יחד עם זאת, באחריותכם לוודא כי כל האישורים התקבלו בקרנות וכי התקבל אישור של הקרנות לתקינותם.

לאחר שיתקבלו ויאושרו כל אישורי סיום הלימודים על ידי הקרנות, יתקבל אישור וותק, אשר יישלח אליך.

מידע עדכני על סטטוס אישור סיום הלימודים וסטטוס קבלת אישור הוותק מוצג בשירות הדיגיטלי.

עד מתי?

31/8 

(בסמוך לתום שנת הלימודים)

החזר בגין תשלום לביטוח לאומי                                             

מה צריך לעשות?

קבלות התשלום לביטוח לאומי ניתן להגיש עד ל-31/1 בשנה הקלנדרית שלאחר שנת הלימודים.

עליך להעביר קבלות בגין תשלום לביטוח לאומי באמצעות טופס דיגיטלי, ולבחור בנושא הפניה: “החזר ביטוח לאומי לזכאים“.

עד מתי?

31/1 

 (בשנה הקלנדרית שלאחר שנת ההשתלמות)