אתם כאן:
לוח הזמנים בסיום שנת ההשתלמות

לוח הזמנים בסיום שנת ההשתלמות

הפעילות

מה צריך לעשות?

עד מתי?

החזר בגין קבלות תשלום שכר לימוד

ריכזנו עבורך את כל הפעולות אותן עליך לבצע לקראת סיום או לאחר סיום שנת ההשתלמות, לא יאוחר מהתאריכים המוצגים לכל פעילות.

פירסומים על מועדים או שינויים במועדים יוצגו בה בפורטל בחדשות ועדכונים.

מה צריך לעשות?

עליך להגיש את הקבלות בגין תשלום שכר לימוד לאורך שנת הלימודים ולא יאוחר מ 15/8 סמוך לסיום שנת הלימודים.

את הקבלות יש להגיש בשירות הדיגיטלי להגשת קבלות בגין שכר לימוד.

לתשומת ליבך, יש לוודא ששם מוסד הלימודים המופיע ע”ג הקבלה יהיה זהה לשם מוסד הלימודים שאושר לך בתוכנית הלימודים.

.

15/8 

(בסמוך לתום שנת הלימודים)

אישורי סיום לימודים

מה צריך לעשות?

אישורים לסיום הלימודים – לימודי חובה ולימודי השלמה, אשר התקבלו ממוסדות הלימוד יוגשו באמצעות שירות דיגיטלי.

שימו לב:  חלק מהאישורים נשלחים על ידי המוסדות ישירות לקרנות. יחד עם זאת, באחריותכם לוודא כי כל האישורים התקבלו בקרנות וכי התקבל אישור של הקרנות לתקינותם.

לאחר שיתקבלו ויאושרו כל אישורי סיום הלימודים על ידי הקרנות, יתקבל אישור וותק, אשר יישלח אליך.

מידע עדכני על סטטוס אישור סיום הלימודים וסטטוס קבלת אישור הוותק מוצג בשירות הדיגיטלי.

עד מתי?

31/8 

(בסמוך לתום שנת הלימודים)

החזר בגין תשלום לביטוח לאומי                                             

מה צריך לעשות?

קבלות התשלום לביטוח לאומי ניתן להגיש עד ל-31/1 בשנה הקלנדרית שלאחר שנת הלימודים.

עליך להגיש דרישה להחזר ולצרף אליה קבלות בגין תשלום לביטוח לאומי.

ההגשה החל מתשפ”ג היא באמצעות שירות דיגיטלי ובגין שנים קודמות באמצעות טופס דיגיטלי בו יש לבחור את נושא הפניה – “החזר ביטוח לאומי לזכאים” .

עד מתי?

31/1 

 (בשנה הקלנדרית שלאחר שנת ההשתלמות)