Search
Close this search box.
Search
אתם כאן:
מה תרצו לדעת?

מה תרצו לדעת?

שנת ההשתלמות לעובדי ההוראה נועדה לחידוש כוחות, להרחבת אופקים ולהמשך עבודה ברוכה במערכת החינוך וכל זאת בתנאים פיננסיים משתלמים במיוחד תוך שמירה על זכויותיהם. כדי להפיק את המירב משנת ההשתלמות לקידומך האישי והמקצועי ולקידום מערכת החינוך ריכזנו עבורך את כל מה שצריך לדעת לקראת היציאה לשנת ההשתלמות, במהלכה ובסיומה.

היערכות לשנת השתלמות