אתם כאן:
למה כדאי לצאת לשנת השתלמות?

למה כדאי לצאת לשנת השתלמות?

שנת ההשתלמות לעובדי ההוראה נועדה לחידוש כוחות, להרחבת אופקים, להתפתחות מקצועית ולהמשך עבודה ברוכה במערכת החינוך.

ליציאה לשנת השתלמות יתרונות פיננסיים ייחודיים ומשתלמים במיוחד: 

12 מענקי השתלמות

בכל חודש הקרן תעביר מענק השתלמות, שגובהו נקבע על פי מספר פרמטרים.

הרחבה ומידע נוסף על המענק ניתן למצוא בקישור.

מיקסום החזר שכר הלימוד

הקרן מאפשרת למשתלמים לנצל באופן מקסימאלי את שכר הלימוד לו הם זכאים, ולפיכך, על בסיס תכנית הלימודים המאושרת עומדים לרשות המשתלמים שני “סלי תקציב” – סל תקציב עבור שעות חובה וסל תקציב עבור שעות השלמה. 

כל סל יחושב לפי מספר השעות המאושרות בכל הקורסים X סכום ההחזר לשעה. 

ניתן לשלב בין קורסים בעלות גבוהה מגובה ההחזר ולהתקזז מול קורסים בעלות נמוכה יותר ובלבד שהסה”כ לא יעבור את תקרת הסל.

החזר שכר הלימוד אינו תלוי בהיקף משרה ממוצע !

הרחבה ומידע נוסף על החזר שכר לימוד והוצאות נוספות ניתן למצוא בקישור.

עלות השתלמות

משתלם, אשר העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות, לרבות תשלומי מענקי השתלמות, שכר לימוד,  הפרשות לפנסיה, תשלומים למוסד לביטוח לאומי, דמי לידה, תשלום עבור שירות מילואים או כל תשלום אחר, תהא נמוכה מהסכום הכולל אשר נצבר לזכותו בקופה בגין שנות הצבירה המנוצלות לצורך שנת ההשתלמות, יקבל מהקרן החזר כספי בגובה ההפרש בין העלות הכוללת של יציאתו לשנת השתלמות לבין הסכום הכספי שהצטבר לזכותו בקופה, בגין תקופת הצבירה המנוצלת לשנת ההשתלמות.

הרחבה ומידע נוסף ניתן למצוא בקישור

שמירה על רצף זכויות/ תשלומי פנסיה

במהלך שנת ההשתלמות הקרן פועלת לשמירה על רצף זכויות / תשלומים בהתאם לסוג החסכון הפנסיוני לקצבה הקיים למשתלם ובהתאם למנגנונים קיימים בקרן.

הרחבה ומידע נוסף על שמירת זכויות בקרן הפנסיה ניתן למצוא בקישור.

הכרה כשנת וותק בהוראה

שנת ההשתלמות מוכרת כשנת וותק בהוראה (ובלבד שיתקבלו ויאושרו כל אישורי סיום הלימודים).

הרחבה ומידע נוסף על אישור וותק  ניתן למצוא בקישור.

החזר מביטוח לאומי  

עובד הוראה, שאינו עובד, זכאי לקבל החזר על התשלומים לביטוח לאומי.

הרחבה ומידע נוסף על תשלומי ביטוח לאומי ניתן למצוא בקישור.